Els fitoplasmes en plantes llenyoses urbanes

Ref: 007 fitoplasmes llenyoses Data: Lleida, 18-20 d’octubre 2001 Autor: Ester Torres (Laboratori Sanitat Vegetal. Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca) Els fitoplasmes són paràsits de plantes de la classe mollicutes (etimològicament: microorganismes de paret molla, sense paret cel·lular). El juliol de 1994, el Comitè de taxonomia dels mollicutes va decidir adoptar la denominació de “fitoplasmes” substituint…

Reunió Grup GIP APEVC amb representants de la subdirecció de Sanitat Vegetal i Forestal del Ministeri d’Agricultura

El dia 03 de març representants dels grup GIP es van desplaçar a Madrid per mantenir una reunió de presentació del grup amb un representant de la subdirecció general de Sanitat Vegetal i Forestal del Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació, el senyor Àngel Martín Gil. Després d’una presentació del què és la APEVC, es va…