L’APEVC promou la formació, la recerca i la divulgació dels coneixements sobre espais verds, jardineria i paisatgisme. També realitzem treballs tècnics concrets a partir de la constitució de diverses comissions o grups de treball que donen com a resultat publicacions oficials. A continuació podeu consultar alguns dels documents que hem publicat fins ara.

Guia de criteris tècnics pel disseny d'espais verds urbans

Aquesta guia va néixer amb la voluntat d’esdevenir un document útil i de referència, alhora de considerar els principals criteris tècnics que són d’aplicació en el disseny d’un espai verd urbà.

Està organitzada per capítols, coincidents amb les especialitzacions tècniques més habitauls en el moment de dissenyar un espai verd, recollint en cada capítol les principals normatives d’aplicació,  una síntesi dels criteris a utilitzar pel seu disseny i càlcul, així com recomanacions i solucions pràctiques aportades pels propis autors.

Aquesta guia pretén ser una bona eina per a guiar-nos vers el rigor i els coneixements tècnics necessarirs de cara al correcte disseny d’un espai verd urbà.

Manual d’avaluació de risc d’arbres i palmeres

L’objectiu principal d’aquest manual , és recollir de forma pràctica els criteris tècnics que cal tenir en compte en l’observació i anàlisi dels defectes presents en arbres i palmeres i que tenen incidència en el seu risc de trencament o caiguda. D’aquesta manera, es recullen de manera gràfica i sintètica els principals defectes visibles que cal revisar, així com una orientació de les principals actuacions preventives o correctives que cal valorar.

El manual s’adreça principalment als responsables del manteniment d’arbrat en zona urbana, però també és un document pràctic i útil per  atots els professionbals dels espais verds.

Plecs de prescripcions tècniques de manteniment dels espais verds

Els professionals de les àrees tècniques locals són els responsables de gestionar els diversos serveis urbans. Actualment, la majoria d’aquests serveis es contracten externament i és per això que calen noves eines que n’agilitin la contractació i en garanteixin la qualitat.

En aquest sentit, els plecs de prescripcions tècniques són una eina fonamental, ja que recullen les especificacions que el servei o el producte ha de complir.