L’APEVC és una entitat sense ànim de lucre que agrupa a professionals del sector de la jardineria i el paisatgisme, units per l’interès comú de la millora de la qualitat dels espais verds de Catalunya.

Objectius

 • Potenciar espais d’intercanvi d’experiències, relació i debat, ja sigui presencialment a través de l’organització de congressos, jornades i visites, o ja sigui a través de les diferents eines que proporciona la xarxa (web, bloc, llista de distribució, etc).
 • Promoure la formació, la recerca i la divulgació dels coneixements, a través de cursos, estudis, publicacions, etc.
 • Articular espais de trobada o grups treball entre associats amb interessos i iniciatives comuns.
 • Actuar de plataforma de comunicació d’activitats i notícies relacionades amb els espais verds.
 • Cercar un major reconeixement social i professional del col·lectiu i del sector.
 • Establir sinèrgies amb altres entitats del sector, empreses o administracions que afavoreixin el compliment d’aquests objectius.

Història

L’Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya (APEVC) va començar a gestar-se a la primavera del 1994 quan un grup de persones provinents de l’Associació Catalana d’Enginyers Tècnics de l’Administració Pública (ACETAP) van començar a treballar per a crear una nova associació.Es volia aconseguir reunir a totes aquelles persones de diferent formació que intervenen en els espais verds en qualsevol dels seus possibles vessants. Es creia que de la diversitat de coneixements, criteris, opinions i formacions podia generar un fòrum de debat molt enriquidor per a la nostra professió.

La primera Junta de l’APEVC va estar constituïda per Xavier Fàbregas, Joaquim Bosch, Jordi Chueca, Anna Fortó, Josep Maria Mompín, Jordi Torrijos i Àngels Rosal. Els quals mica en mica van anar deixant pas a altres professionals i altres juntes directives que han mantingut viva i activa l’associació fins a l’actualitat, no sense passar per alguns alts i baixos, però que han ajudat a reforçar els objectius de l’associació.

D’entre la feina i les activitats realitzades durant tots aquests anys, en destaca:

Organització de 19 congressos

La realització de 19 congressos plens de debats i altres activitats d’alt interès per als professionals, amb una participació d’entre 100 i 220 professionals a cada congrés, i la intervenció total de més de 160 ponents, aportant diferents experiències, estudis i visions sobre aspectes concrets de diferents àmbits professionals dels espais verds.

Cursos formatius i jornades per a professionals

La realització de múltiples cursos formatius i jornades per a professionals, genèrics o molt específics, de temes diversos com l’arboricultura, la poda, els sistemes de reg, la vegetació, les gespes, el paisatgisme, l’enllumenat, les plagues i malalties, els arbustos, la maquinària, etc.

Visites a espais verds i altres intervencions en el paisatge

La realització de múltiples visites a espais verds i altres intervencions en el paisatge, tant a nivell català, espanyol i inclòs alguna sortida a Europa.

Treballs tècnics

La realització de treballs tècnics concrets a partir de la constitució de diverses comissions o grups de treball propis, o la participació en taules, comissions o grups de treball externs. Com a treball propi es pot destacar, entre d’altres:
 • El Plec de Prescripcions Tècniques de Manteniment dels Espais Verds.
 • La feina i trajectòria del Grup de Paisatge.
 • La Base de Preus de Jardineria i Paisatgisme.
 • L’actual col·laboració amb la gestió i coordinació de l’edició i publicació de les Normes
 • Tecnològiques de Jardineria (NTJ).

Funcionament

L’APEVC, té definits els seus propis estatuts, que regeixen el funcionament d’aquesta. Tots els socis registrats poden descarregar-se còpia dels estatuts de l’associació tot clickant aquí.

Àrees de treball:

Àrea d’administració

Gestió de socis, inscripcions, gestió de tresoreria i altres gestions administratives i de secretaria.

Àrea de formació

Organització i coordinació de cursos o altres activitats formatives pròpies o amb d’altres entitats.

Àrea de relacions institucionals

Establir sinèrgies amb altres entitats del sector, empreses o administracions que afavoreixin el compliment dels objectius de l’APEVC.

Àrea de comunicació i difusió

Implantar i mantenir plataformes comunicatives eficients, que facilitin la comunicació de notícies, de les activitats, de les novetats, etc, i la difusió de documentació d’interès.

Àrea d’activitats

Organització i coordinació de congressos, jornades i visites.

Àrea de participació

Coordinar i fomentar la participació dels socis i simpatitzants amb el funcionament de l’entitat a qualsevol nivell, des de la participació a través de les diferents eines que proporciona la xarxa (web, bloc, llista de distribució, etc), fins a una participació més activa en grups de treball, en determinades col·laboracions o formant part de la Junta Directiva.or nibh.

Documents

Vols participar a l'associació?

Portem més de 20 anys i seguim treballant vers els objectius de l’associació, però per aconseguir-ho necessitem de la teva participació. Existeixen múltiples opcions de participació amb major o menor grau d’implicació o dedicació. Clicka aquí per conèixer les diferents opcions.