• Ref: 008 fongs arbrat urbà
  • Data: Lleida, 18-20 d’octubre 2001
  • Autor: Francesc Garcia Figueres (Laboratori Sanitat Vegetal)

Hi ha nombroses definicions de malaltia, no obstant, podem resumir que malaltia és una alteració negativa de les funcions fisiològiques normals produïda per un agent aliè a la planta. Aquesta definició té un abast molt ampli i per això cal fer alguna limitació. Així cal distingir entre malaltia i plaga, per exemple, en que la malaltia es limitaria a l’alteració produïda per microorganismes: infecció (fongs, bacteris, virus…) i la plaga inclouria els organismes del regne animal: infestació (àcars, insectes, nemàtodes…).

Descarregar