Els fitoplasmes en plantes llenyoses urbanes

Ref: 007 fitoplasmes llenyoses Data: Lleida, 18-20 d’octubre 2001 Autor: Ester Torres (Laboratori Sanitat Vegetal. Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca) Els fitoplasmes són paràsits de plantes de la classe mollicutes (etimològicament: microorganismes de paret molla, sense paret cel·lular). El juliol de 1994, el Comitè de taxonomia dels mollicutes va decidir adoptar la denominació de “fitoplasmes” substituint…