• Ref: 007 fitoplasmes llenyoses
  • Data: Lleida, 18-20 d’octubre 2001
  • Autor: Ester Torres (Laboratori Sanitat Vegetal. Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca)

Els fitoplasmes són paràsits de plantes de la classe mollicutes (etimològicament: microorganismes de paret molla, sense paret cel·lular). El juliol de 1994, el Comitè de taxonomia dels mollicutes va decidir adoptar la denominació de “fitoplasmes” substituint a “MLO”, que s’havia utilitzat durant més de 20 anys. No han estat mai cultivats en medis acel·lulars.

Són similars a bacteris però sense paret cel·lular; aquest fet és el responsable de la majoria de les característiques d’aquesta Classe: gran plasticitat, pleomorfisme, capacitat per travessar filtres (0.45 μm) que impedeixen el pas de bacteris ordinaris, gran sensibilitat a la lisis, i total resistència a la penicil·lina o d’altres substàncies antibacterianes que degraden o inhibeixen la síntesis del peptidoglicà, essent d’altra banda sensibles a les tetraciclines. El diàmetre d’aquests organismes varia entre 0.1-1.0 μm.

Descarregar