• Ref: 031 poda seguretat
  • Data: Barcelona, 7 d’octubre de 2004
  • Autor: Xavier Candela, enginyer tècnic agrícola – Aj. de Manresa

Les ciutats del nostres dies son espais molt dinàmics, amb constants modificacions i intervencions. Aquestes intervencions es realitzen de forma diaria i alteran els diversos elements que la configuren. Davant d’aquesta situació tant dinàmica els elements vius com els arbres, son aquells que pateixen principalment les conseqüencies. El seu equilibri natural, es troba en un procés constant d’adaptació. Però si bé, les intervencions les reben de forma immediata, la resposta d’aquest es realitza a mig o llarg termini. De forma doncs involutària, en moltes ocasions, accelerem el procés de senescéncia dels arbres i podem tenir arbres insegurs. Malgrat això, la màxima que hem de seguir és la de garantir la seguretat del ciutadà, en primer lloc, i la dels seus bens en segon lloc, davant de la permanència i continuitat de l’arbre.

Descarregar